Anunț - Ședință extraordinară pe luna noiembrie 2020

on .

În conformitate cu prevederile art. 133,134 și art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Răchiți că în ziua de miercuri, 25.11.2020, ora 8:00 are loc în sala Căminului Cultural Răchiți, ședința extraordinară a Consiliului local.

Mai multe detalii aici.

Anunț - Rezultate proba scrisa concurs muncitor calificat (mașinist la mașini pt terasamente), treaptă profesională IV

on .

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a. și art. 18 alin. 1 lit. A. Din H.G. Nr. 286/201i pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate:

Documentul oficial aici.

More Articles ...