Populație

Evoluția și tendințele demografice reprezintă repere cu o importanță majoră ce angrenează influențe directe asupra întregii comunități locale. Colectarea informațiilor și interpretarea corectă a acestora reprezintă o etapă importantă în trasarea obiectivelor și direcțiilor de dezvoltare ale comunei. Conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică Botoșani, în perioada 2010-2013 se constată o creștere ușoară a numărului de locuitori cu 1,56 puncte procentuale.

populatie

În anul 2013, la data de 1 iulie, conform informațiilor furnizate de Direcția Regională de Statistică Botoșani, în comuna Răchiți se înregistra o populație stabilă de 4.929 persoane, din care 2.476 femei şi 2.453 bărbați. Raportul populației pe sexe este unul destul de echilibrat, 50,23% fiind persoane de sex feminin, iar 49,77% persoane de sex masculin.

În anul 2013 numărul total de locuitori ajungea la un număr de 4.929, în uşoară creștere față de anul precedent cu aproximativ 0,47%. Această creștere ușoară a numărului de locuitori are efecte pozitive asupra vieții socio-economice a locuitorilor comunei în prezent, însă pe termen mediu și lung, comuna Răchiți se poate confrunta cu o reală problemă demografică în situația în care sporul natural negativ înregistrat în anul 2013 se va menține şi în următorii ani. Pe fondul migrației externe a populației tinere, creșterii speranței de viață în paralel cu scăderea natalității s-a produs dezechilibrul grupelor de vârstă ce a condus la apariția fenomenului de îmbătrânire a populației. Astfel pentru a contracara implicațiile negative ale fenomenului de îmbătrânire a populației asupra vieții socio-economice este necesară luarea unor măsuri (acordarea de locuințe sociale tinerelor cupluri, consultații la domiciliu pentru persoanele vârstnice) astfel încât pe termen lung să se înregistreze un spor natural pozitiv.

Structura etnică a populației prezintă interes în măsura în care factorul etnic are un efect semnificativ asupra comportamentului demografic şi socio-economic, asupra tradițiilor specifice şi asupra climatului comunitar, fiind posibil un anumit grad de segregare pe criterii etnice. Din punct de vedere etnic, majoritatea populației comunei Răchiți, respectiv 93,77% sunt români, diferența de procent de 6,23% reprezentând populație pentru care apartenența etnică nu este cunoscută.populatie2

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor comunei Răchiți, respectiv 89,65% sunt creștini-ortodocși, cu o minoritate de penticostali de 3,06%. Pentru 6,21% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. În ansamblu, comuna Răchiți se caracterizează printr-o remarcabilă omogenitate etno-confesională, cu interferențe minore.