Strategia de dezvoltare a comunei Răchiți

Strategiile de dezvoltare durabilă elaborate la nivel național îşi propun să contribuie la reducerea actualelor disparități şi să prevină apariția unor noi dezechilibre, în special prin stimularea unei dezvoltări echilibrate şi prin accelerarea reconstrucției acelor regiuni rămase în urmă datorită unor circumstanțe istorice, geografice, economice sau politice.tna_200x150_569_harta com rachiti

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Răchiți are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de programare a fondurilor europene alocate României pentru perioada 2014 – 2020. Această alocare financiară generează necesitatea elaborării sau actualizării strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, județean, regional cât și național.

Strategie de dezvoltare comuna Răchiți, 2014-2020