Proiectele comunei Răchiți

Implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Răchiți vizează parcurgerea direcțiilor strategice de dezvoltare prin realizarea unor proiecte de investiții axate pe dezvoltarea socio-economică a comunei de lungă durată. În acest sens proiectele de investiții au fost stabilite în acord cu viziunea și obiectivele specifice trasate pentru intervalul de timp 2014 - 2020, a căror materializare va conduce la reducerea discrepanțelor regionale și la creșterea economică sustenabilă a comunei.

Proiecte realizate in perioada iunie 2012 - decembrie 2015

 1. Reconstruire Scoala Gimnaziala nr 1 Rachiti
 2. Reabilitare Camin  Cultural din localitatea Rachiti
 3. Reabilitare Camin Cultural din localitatea Rosiori
 4. Reabilitare bloc garsoniere din localitatea Rachiti
 5. Modernizare drum comunal DC 65 F din localitatea Costesti
 6. Construire cabinet medical in localitatea Rosiori

sat Rachiti punct-medical-rosiori-inaugurare-1 (1) cabinet medical rosiori Scoala Rachiti Scoala Rachiti Camin Cultural Rachiti Camin Cultural Rosiori drum comunal DC 65 F Costesti drum comunal DC 65 F Costesti

Proiecte propuse:

 1. Construire grupuri sanitare la Scoala Petru Suster Costesti
 2. Construire grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala nr 2 Rosiori
 3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Răchiți
 4. Extinderea rețelei de canalizare menajeră în satele Răchiți, Cișmea, Roșiori și Costești
 5. Construire cabinet medical in localitatea Costesti
 6. Construire camin cultural in localitatea Costesti
 7. Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă
 8. Aducțiune rețea apă potabilă în satul Costești
 9. Extindere rețea apă potabilă în satele Costești și Roșiori
 10. Aducțiunea și extinderea rețelei de gaze naturale
 11. Iluminarea arhitecturală a centrului civic a localității Răchiți
 12. Înființare târg săptămânal pentru comercializarea produselor locale
 13. Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților școlare din comuna Răchiți
 14. Construire săli de sport și reabilitarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ din comuna Răchiți
 15. Înființare centru after schoolproiecte
 16. Construire grădiniță în satele Răchiți, Roșiori, Cismea și Costești
 17. Reabilitarea și modernizarea cabinetelor medicale din comună
 18. Construire centru rezidențial pentru bătrâni
 19. Construire centru de zi pentru familii defavorizate
 20. Construirea unui teatru de vară în satul Răchiți
 21. Amenajare bază de agrement în satul Răchiți
 22. Înființarea unor parcuri de recreere în satele Răchiți, Costești și Cișmea și dotarea și amenajarea parcului din satul Roșiori
 23. Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii în satele Răchiți, Roșiori, Costești și Cișmea
 24. Realizarea unor lucrări de îndiguire pe malurile pârâurilor Sitna și Morișca
 25. Realizarea de acțiuni de împădurire a terenurilor deteriorate
 26. Reabilitarea sediului Primăriei din localitatea Răchiți
 27. Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală