Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment investiții și achiziții publice

on .

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului nr. 142 din 25.08.2021 a procedat la soluționarea selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului investiții și achiziții publice din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Răchiți.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.

Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs referent, clasa III, grad profesional asistent - Compartiment registratură și relații cu publicul

on .

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului nr. 142 din 25.08.2021 a procedat la soluționarea selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului registratură și relații cu publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Răchiți.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.

Anunț - Comunicat de presa - ERATA

on .

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

"Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactive pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Răchiți, județul Botoșani" cod proiect SMIS 144389

Documentul oficial aici.

Anunț - Concurs recrutare - Muncitori calificați - Mașinist și tâmplar

on .

U.A.T Comuna Răchiți organizează concurs de ocupare a posturilor contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răchiți, astfel:

  • 1 post de muncitor calificat (mașinist la mașini pentru terasamente), treapta profesională IV, cod COR 834201 la Compartiment întreținere drumuri și operatori utilaj;
  • 1 post de muncitor calificat (tâmplar), treapta profesională IV, cod COR 752201 la Compartiment administrativ și gospodărie comunală.

Documentul oficial aici.

More Articles ...