Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs consilieri, clasa I, grad profesional superior - 25.07.2022

on .

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului nr. 115 din 22.06.2022 a procedat la soluționarea selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

  • Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului registru agricol
  • Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.

More Articles ...