Anunț - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Răchiți, pentru anul 2021

on .

În conformitate cu dispozițiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, primarul comunei Răchiți aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus dezbaterii și adotării Consiliului local al comunei Răchiți.

Documentul oficial aici.