Anunț - Proiect - Facilitarea inserției pe piața muncii

on .

Urmare adresei nr. 106 R din 02.03.2021 a Insistuției Prefectului județului Botoșani vă facem cunoscut faptul că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități".

În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilități pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare de aproximativ 5000 de euro.

Mai multe detalii aici.