Anunț - Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației 2,6%

on .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării Consiliului local al comunei Răchiți în ședința ordinară din luna aprilie 2021.

Documentul oficial aici.