Anunț - Ședință ordinară pe luna aprilie 2021

on .

În conformitate cu prevederile art. 133,134 și art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Răchiți că în ziua de luni 19.04.2021, ora 8:00 va avea loc în sala Căminului Cultural din satul Răchiți, ședința ordinară a Consiliului Local Răchiți pe luna aprilie 2021.

Mai multe detalii aici.