Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment registru agricol

on .

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului nr. 111 din 07.06.2021 a soluționat selectarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului registrul agricol din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Răchiți.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.