Anunt - Comunicare - Rezultat procedura

on .

Achizitie directa “Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”

Anunt publicat pe site-ul UAT Comuna Rachiti: nr.  6429 din 16.07.2021 

Prin prezenta va facem cunoscut ca, in urma analizei propunerilor financiare primite pentru lucrari de executie privind realizarea proiectului“Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”, utilizand criteriul de atribuire precizat in anunt, oferta depusa la registratura UAT Comuna Rachiti sub numarul 6776/26.07.2021, cu valoarea de 226.112,90 lei fara TVA, apartinand SC STE CONSTRUCTII SRL a fost declarata castigatoare.

Oferta depusa la registratura cu numarul 6751/26.07.2021 de catre SC MIRAD CONSTRUCTII SRL, cu valoarea de 227.173,73 lei fara TVA, a fost declarata necastigatoare.

Finalizarea achizitiei se va face prin intermediul catalogului electronic, asa cum s-a precizat in Anuntul nr. 6429 din 16.07.2021.

Document oficial aici.