Anunț - Concurs recrutare - Muncitori calificați - Mașinist și tâmplar

on .

U.A.T Comuna Răchiți organizează concurs de ocupare a posturilor contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răchiți, astfel:

  • 1 post de muncitor calificat (mașinist la mașini pentru terasamente), treapta profesională IV, cod COR 834201 la Compartiment întreținere drumuri și operatori utilaj;
  • 1 post de muncitor calificat (tâmplar), treapta profesională IV, cod COR 752201 la Compartiment administrativ și gospodărie comunală.

Documentul oficial aici.