Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment investiții și achiziții publice

on .

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului nr. 142 din 25.08.2021 a procedat la soluționarea selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului investiții și achiziții publice din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Răchiți.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.