Compartiment Achiziții Publice

Anul 2018

Proiect "Amenajare parc Roșiori”

     Proiectul tehnic și listele de cantități 

  1. Proiect tehnic - Amenajare parc în Comuna Răchiți 
  2. Lista cantități:

Conform art 16 din Hotararea nr.21/27.03.2018

  1. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile, redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) la registratura Primăriei Comunei Răchiți
  2. Cele două exemplare se vor depune în plic , pe care se va menționa
    1. numele/denumirea și adresa completă a solicitantului
    2. titlul proiectului

Anul 2017

Strategia anuala de achizitii publice pentru anul 2017:

Anul 2016

Contracte de achiziitii publice: