Planuri Urbanistice 2020

Construire bază de sport multifuncțională

 Nr. 980  din 03.02.2020

 

 

 

În perioada 03.02.2020-23.02.2020 la sediul Consiliului Local al comunei Răchiţi, judeţul Botoşani, la camera nr.11– Compartiment URBANISM, persoana de contact – ING.LISTARI RAMONA-ELENA, se află depusă pentru informarea şi consultarea publicului interesat documentaţia Plan Urbanistic ZONAL– etapa pregătitoare – pentru obiectivul „CONSTRUIRE BAZĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ, COMUNA RĂCHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI ” - inițiat de UAT COMUNA RĂCHIȚI.

Imobilului este  situat în extravilanul   comunei Răchiţi, jud. Botoşani, P.C. nr.438.

Informaţiile privind documentaţia P.U.Z. poate fi consultată la sediul Consiliului Local al Comunei Răchiţi din satul Răchiţi, comuna Răchiţi,  în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 14.00, în perioada 03.02.2020-23.02.2020.

Observaţiile, sugestiile sau reclamaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul Consiliului Local al comunei Răchiţi.

urbanism