CEDO

CURTEA EUROPEANA pentru DREPTURILE OMULUI

Memorandumul "Măsuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudență Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public" în temeiul prevederilor

Însoțit de următoarele atașamente: