Anunț - Rezultate selectie dosare concurs post de asistent medical comunitar

on .

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a. și art. 18 alin. 1 lit. A. Din H.G. Nr. 286/201i pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate: 

Documentul oficial aici.