Anunț - Rezultate selecție dosare de înscriere concurs referent, clasa III, grad profesional debutant - Compartiment impozite și taxe

on .

Având în vedere prevederile art. 50 din H.G. Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin Dispoziția Primarului nr. 2 din 06.01.2021 a procedat la selecția dosarelor depuse de către candidați la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului impozite și taxe din aparatul de specialitate al Primarului comunei Răchiți.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Documentul oficial aici.