Anunț - Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod SIPOCA 35

on .

 

MANUAL DE BUNE PRACTICI

PENTRU PROMOVAREA ABORDĂRII PRO-ACTIVE A PRINCIPIILOR GUVERNĂRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI PARTICIPATIVE

 

Cuprins:

 

1. Introducere --- pagina 2

2. Participarea civilă --- pagina 3

2.1 Participarea civilă – un proces continuu --- pagina 3

2.2 Standardele participării civile eficiente consacrate la nivel european și internațional --- pagina 10

2.3 Situația la nivel național – standarde naționale --- pagina 27

3. Exemple de bune practici în asigurarea participării civile eficiente --- pagina 36

4. Anexe --- pagina 66

5. Bibliografie --- pagina 7777

Documentul oficial aici.