Anunț - privind consultarea pietei - amenajare 5 rampe

on .

 

1.Autoritate  contractanta: 

 UAT Comuna Rachiti 

Adresa postala: sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310

 

2.Adresa de internet unde sunt publicate informatiile cu privire la procesul de consultare a pietei: 

www. primariarachiti.ro

 

3.Descrierea necesitatilor obiective si constrangerilor de natura tehnica, financiara si/sau contractuala ce caracterizeaza nevoia autoritatii contractante in raport cu care se organizeaza respectiva consultare: 

UAT Comuna Rachiti intentioneaza sa realizeze lucrarea: „Amenajare 5 rampe  depozitare containere gunoi in satele comunei Rachiti” 

In acest sens, UAT Comuna Rachiti doreste sa realizeze un proces de consultare a pietei , prin intermediul website-ului propriu in vederea obtinerii  informatiilor reale si actuale de la operatori economici din domeniu, informatii necesare autoritatii contractante pentru realizarea achizitiei de lucrari „Amenajare 5 rampe  depozitare containere gunoi in satele comunei Rachiti” 

Solicitam  vizitarea amplasamentelor.

 

4.Aspecte supuse consultarii: 

Se solicita prezentarea unei oferte financiare, insotita de deviz  general  si listele de cantitati pentru achizitia de lucrari „Amenajare 5 rampe  depozitare containere gunoi in satele comunei Rachiti”

 

5. Termenul pana la care se transmit propunerile persoanelor interesate in cadrul procesului de consultare: 

10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului pe  website-ul propriu , respectiv 09.07.2019.

 

6.  Termenul pana la care se desfasoara  procesul de consultare: 

3 zile de la data expirarii termenului limita de depunere a propunerilor financiare, insotite de deviz general, respectiv 12.07.2019.

 

7. Descrierea modalitatii de desfasurare a consultarii, respectiv modul in care se va realiza interactiunea cu operatorii economici ce raspund la anuntul autoritatii contractante, adresa de e-mail la care se depun propunerile financiare insotite de deviz. 

Ofertele financiare, insotite de deviz si listele de cantitati  vor fi transmise de catre operatorii economici interesati prin mijloace electronice la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau direct la sediul Primariei Rachiti. Documentele transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Documentele  vor fi transmise de catre operatorii economici interesati la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., precum si la sediul Primariei Rachiti pana la termenul limita stabilit in cadrul Anuntului de consultare a pietei, respectiv 09.07.2019, ora 16.30.

Anuntul oficial  aici.