Anunț - Ședință ordinară pe luna mai 2020 (prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță)

on .

În conformitate cu prevederile art. 133,134 și art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Răchiți că în ziua de marți 12 mai 2020, ora 9:00 are loc (prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță) în sala Căminului Cultural Răchiți, ședința ordinară pe luna mai, 2020.

Mai multe detalii aici.