Comunicare rezultat procedura de achizitie

on .

Achizitie directa “Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”

Anunt publicat pe site-ul UAT Comuna Rachiti: nr. 4100 din 28.05.2020

Prin prezenta va facem cunoscut ca, in urma analizei propunerilor financiare primite pentru lucrari de executie privind realizarea proiectului“Lucrări de întretinere pe drumurile de interes local, comuna Răchiți, judetul Botosani”, utilizand criteriul de atribuire precizat in anunt, oferta depusa la registratura UAT Comuna Rachiti sub numarul 4567/12.06.2020, cu valoarea de 325.250,35 lei fara TVA, apartinand SC STE CONSTRUCTII SRL a fost declarata castigatoare. Ofertele depuse la registratura cu numarul 4507/11.06.2020 de catre SC MIRAD CONSTRUCTII SRL, cu valoarea de 325.510,49 lei fara TVA, precum si numarul 4508/11.06.2020 de catre I.I. Ciobanu Petronela cu valoarea de 325.574,05 lei fara TVA, au fost declarate necastigatoare.

Finalizarea achizitiei se va face prin intermediul catalogului electronic, asa cum s-a precizat in Anuntul nr. 4100/28.05.2020.

Documentul oficiat  aici.