Anunț - Ședință ordinară pe luna august 2020

on .

În conformitate cu prevederile art. 133,134 și art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor comunei Răchiți că în ziua de joi 27.08.2020, ora 9:00 are loc în sala Căminului Cultural Răchiți, ședința ordinară pe luna august, 2020.

Mai multe detalii aici.